Charakter výroby


Spoločnosť dnes vo svojom výrobnom programe, okrem vlastnej výroby náhradných dielov pre internú podporu predaja a servisu, vyrába náhradné diely na zemné stroje aj pre ostatné spoločnosti s podobným zameraním, ale aj pre koncového zákazníka.

Náhradné diely sú vyrábané so súhlasom hlavných partnerov, ktorých spoločnosť HYDREX spol.s.r.o. zastupuje, tzn. ide o originálne náhradné diely.
Ďalej spoločnosť v napľňaní podnikateľského zámeru rozšíreného o výrobu prevodoviek má dnes vo svojom výrobnom programe 4 základné druhy prevodoviek určených tak pre transportné miešanie betónu a aj pre čerpaciu techniku v dvoch základných výkonových radách. Jedná sa o prevodovky PM 1602 a PM 1606.


Charakter výroby Hydrex s.r.o.


  1. Opracovanie kovov so štandardných ocelí, legovaných ocelí ale aj farebných kovov klasickými obrábacími strojmi, ale aj modernými CNC strojmi
  2. Výroba kovových konštrukcií - prídavných zariadení pre Zemné stroje
  3. Výroba zváraných a montovaných konštrukcií
  4. Tepelné spracovanie, hlavne kalenie namáhaných súčastí
  5. Kooperácie pre ostatných zákazníkov – doplnková výroba pre využitie kapacít strojov a TLG
  6. Výroba sama zabezpečuje aj technologickú prípravu výroby spolu s navrhovaním a programovaním pre dodávku zákazky na kľúč. Výroba je podporovaná vlastnou konštrukciou v SLOID WORKS a programovanie SOLID CAM, čím vytvára podmienky aj pre prototypovú výrobu a vývoj nových výrobkov.

V oblasti kvality spoločnosť investovala na vyhodnocovanie kvality okrem štandardných zariadení významne aj do zariadenia 3D merania pre vyhodnocovanie presnosti zložitých súčiastok.