Základné údaje


Obchodné meno: HYDREX, s.r.o.
IČO: 31 633 072
Sídlo: Partizánska ul. č. 1877, 962 05 Hriňová
Dátum vzniku: 14. júla 1995
Výška základného imania: 200.000,- Sk
Štatutárny orgán: konatelia: Ing. Marian Beňo Ing. Ján Babic

Hlavný predmet činnosti:


  1. kúpa a predaj zemných, stavebných a cestných strojov, náhradných dielov
  2. opravy (servis) strojov a zariadení
  3. výroba nástrojov, zámočníctvo
  4. výroba a opravy zemných, stavebných, cestných a poľnohospodárskych strojov a zariadení, rýpadiel, výroba lopatkových a korčekových strojov v rozsahu remeselných živností
  5. nájom a leasing hnuteľných vecí

Štruktúra vlastníkov (spoločníkov)


Vlastníkmi spoločnosti sú od vzniku (r. 1995) spoločnosti tri fyzické osoby:

Ing. Marian Beňo podiel 40 %, aktívna účasť
Ing. Ján Babic podiel 40 %, aktívna účasť
p. Dana Beňová podiel 20 %, aktívna účasť

Základné imanie spoločnosti 200 000,- Sk je spoločníkmi splatené v plnej výške.

Manažment


Odborné a organizačné vedenie spoločnosti zabezpečujú štyria vrcholoví manažéri:

Ing. Marian Beňo
generálny riaditeľ
Ing. Ján Babic
obchodný riaditeľ

Ing. Marian Fekiač

finančný riaditeľ


Vrcholoví manažéri majú dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti strojárenskej výroby a obchodu so strojárenskou produkciou, ktoré získali ako bývalí zamestnanci PPS Detva a neskôr ako samostatne podnikajúce fyzické osoby.